STOP Traficului de Persoane

Pornind de la experiența echipei de proiect a Fundației Șinca în prevenirea tinerilor în ceea ce privește fenomenul traficului de persoane și pericolele traficului de persoane în mediul online, echipa formată din specialiști cu experiență în domeniu a conceput o serie scripturi pentru realizarea unor clipuri video cu o durată cuprinsă între 2 și 5 minute cu conținut specific, realizate într-un mod dinamic cu scopul de a educa prin informare, conștientizare și prevenție asupra fenumenului traficului de persoane, pericolele acestui fenomen în mediul online, siguranța și securitatea online pentru elevi, profesori, părinți și întreaga comunitate online.

 • Durata proiectului

  1 an


 • Rezultate

  Scopul principal este educarea prin informare și conștientizare a tinerilor de toate vârstele, a cadrelor didactice, a părinților și a colectivității online, în ceea ce privește fenomenul traficului de persoane. Obiectivele concrete, a căror materializare vor duce la atingerea scopului proiectului sunt: O.1: Prevenirea fenomenului traficului de persoane în școli, sau sesiuni online. O.2: Informarea și instruirea cu privire la pericolele traficului de persoane online. O.3: Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității cu privire la siguranța online.


 • Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

  30 000


 • Numele campaniei de fundraising

  STOP Traficului de Persoane


 • Activități campanie

  1. Eveniment de lansare de proiect (cu invitarea autoritățlor locale, a ONG-urilor implicate în problematica refugiaților, refugiați ucraineni); 2. Diseminarea proiectului în mass-media și rețelele social media; 3. Construirea unor instrumente de cercetare științifică pentru obținerea de date concrete și corecte din teren; 4. Se vor realiza întâlniri săptămânale de lucru cu echipa de proiect; 5. Se vor încheia acorduri de parteneriat cu unitățile de învățământ și cu cadrele didactice. 6. Se vor demara cinci întâlniri cu grupurile de lucru formate din cadre didactice, parinți și elevi în vederea informării, conștientizării și expunerii problematicii fenomenului traficului de persoane. 7. Achiziționarea echipamentelor/materialelor necesare obținerii resurselor grafice și filmării un set de 3 sesiuni video profesionale; 8. Se va închiria un spațiu dedicat înregistrărilor unde se vor concepe scripturi cu următoarea tematică:  Traficul de persoane;  Statisici;  Cauzistică;  Pericolele Online;  Metode de prevenție online;  Metode de racolare utilizate de traficanți în mediul online;  Metoda „Loverboy”;  Tipuri de trafic de persoane;  Prostituție forțată;  Munca forțată;  Cerșetorie forțată;  Traficul de organe;  Cum se poate face update la setările de confidențialitate în ceea ce privește platformele de socializare TikTok, Instagram, Facebook etc.;  Securitate online;  Cum folosim conturile de socializare în relația cu utilizatorii online;  Sisteme și aplicații de control parental. 9. Se vor filma sesiunile video cu tematica mai sus menționată. 10. Se va lansa o campanie online de promovare a materialelor și clipurilor video create în scopul conștientizării, informării și prevenirii traficului de persoane. 11. În cadrul unor întâlniri de conștientizare și informare, clipurile video precum și celelalte materiale de promovare a mesajului și proiectului vor fi accesibile, sugerate pentru a fi folosite si de către cadrele didactice, tutori și părinți în discuțiile lor cu elevii/copiii. 12. Se va face o evaluare de impact în baza căreia se va întocmi un raport care va fi comunicat beneficiarilor și partenerilor.Întâlnire de evaluare cu toți cei implicați în proiect; 13. Eveniment de finalizare de proiect; 14. Diseminarea prin toate canalele media (TV, Radio, Presa Scrisă, Social-Media, etc) a rezultatelor proiectului și promovarea sponsorului/sponsorilor. 15. Înaintarea unui raport complet sponsorilor pentru o transparență 100%.


 • Obiectiv susținători

  6


 • Estimare contribuție medie

  5000 Lei

Nu există ambasadori înregistrți la acest proiect
1 echipă
6 susținători
Susținător Sumă
1 Anonim Anonim 100 Lei
2 Mocan Nicoleta 50 Lei
3 Gavriș Roxana 50 Lei
4 Șălăjan Aurel 500 Lei
5 Bugatti by AstorMueller 1 287 Lei
6 Plexus Corp. 2 970 Lei

Spune și altora despre acest eveniment