”Descoperă un sat și colorează-l!”

“Negura timpului, uitarea și indolența ne distrug lucrurile care ne reprezintă cel mai mult: tradițiile, cultura, modul de a fi, legătura cu natura, divinitatea și noi înșine.” Mărşăluim prin timp să redescoperim pas cu pas valorile ce ne definesc ca localnici, neam, popor, și oameni până la urmă, și purtăm cu noi lumina culturii contemporane pentru a decela și salva orice ne-a rămas din vechile noastre rădăcini. E o datorie sfântă a noastră să descifrăm corect mesajul strămoşesc formulat de-a lungul veacurilor evidenţiindu-i trăsăturile definitorii ca setea de a descoperi frumosul, de a-l făuri şi de a-l cultiva cu ajutorul virtuţilor primordiale - dragostea de glie, vitejia, aspiraţia de libertate şi neastâmpărul creaţiei. Consider că acest spaţiu reprezintă prin amploarea şi modul său de amenajare un reper deosebit de semnificativ încât să devină subiectul unor excursii tematice, a unor expoziţii fotografice sau crea’ii plastice a unor concursuri, proiecte locale, judeţene sau naţionale, care să promoveze unitar şi coerent valorile istorico-arhitecturale, culturale, spirituale, naturale şi de agrement din aria de interes. Proiectul educativ “Descoperă un sat și colorează-l!” a apărut din dorinţa de a stimula interesul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, autorităţilor şi a societăţii în general, vizavi de sentimentul că nouă ne pasă de ceea ce se întâmplă cu moștenirea lăsată nouă de străbuni: pe care avem datoria de a o păstra cât mai intact posibil pentru a o transmite mai departe urmașilor, urmașilor noștri: este vorba despre tradițiile, obiceiurile, monumentele de patrimoniu precum casele tărănești sau bisericile de lemn. Toate acestea trebuie cunoscute de elevi şi valorificate creativ în compozițiile plastice realizate de ei. Elevii sunt dornici să se implice în acest tip de activităţi în care simt că eforturile depuse de ei contribuie la păstrarea şi preţuirea unor comori inestimabile ce definesc un popor, făcându-l unic, statornic şi nemuritor, în ciuda scurgerii timpului. Dorinţa conjugată de a valorifica creativ acest patrimoniu impune o experienţă trăită fizic la fața locului, într-un periplu de o zi sau două, timp în care elevii vor descoperi, vor fotografia, se vor informa, vor comunica cu localnici pentru a simți emoția și a revitaliza atmosfera acelor timpuri printr-o promovare culturală mai practică, mai cuantificabilă, realizată într-o expoziție de creații plastice într-un spațiu muzeal. În încercarea de a sprijini cultura bihorenană, dorim să colaborăm cu diverse școli în idea realizării unor imagini emblematice, realiste sau fantastice cu aceste obiective, obiecte de patrimoniu, cu beneficiu cultural real. Suntem responsabili să împiedicăm negura timpului spre a înghiţi pe veci aceste dovezi ale fondului nostru primordial, ca bihoreni, români şi oameni. Cunoaşterea moştenirii cultural-patrimoniale a județului nostru, în paralel cu cel european, familiarizarea cu aria culturală - patrimoniu cultural, valorificarea arhitecturii și artei tradiționale, a culturii comunităţilor locale, consider că vor contribui la dezvoltarea la elevi a unor sentimente de profund respect pentru valorile culturale și patrimoniale specific locale.

 • Durata proiectului

  6 luni


 • Rezultate

  Proiectul a fost găndit ca un parteneriat real între elevul capabil de excelență și cel cu cerințe educaționale speciale, între mediul urban și cel rural, între realism și utopie, între creator și actul creației sale. Pe lângă acestea dorim o colaborare benefică cu unele instituții școlare, culturale, ONG-uri locale care vor susține cauza noastră.


 • Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

  6 000


 • Numele campaniei de fundraising

  SWIMATHON 2021


 • Activități campanie

  La nivelul fiecărei instituţii implicate în luna septembrie se va anunţa demararea proiectului şi modul în care fiecare îşi vor aduce aportul la buna desfăşurare a activităţilor. Ulterior va avea loc întâlnirea echipei de proiect cu partenerii şi specialiştii pentru discutarea calendarului acţiunilor specificate în proiect. Echipa de proiect, coordonată cei doi profesori, și de președintele Asociației Părinților Adoptivi în persoana doamnei Sana Marcela, va organiza pentru elevi și copii membri ai asociației o excursie în zona Bihorului cu scopul vizitării mai multor locații: din Oradea - spre direcția Vadu Crisului (pentru a descoperi ceramica albă de Vadu Crișului, cu o vizită la singurul olar din zonă, la muzeul local, la biserica ortodoxă, la școala din localitate - pentru realizarea unei activități practice); se va face deplasarea către localitatea Roșia (unde vor vizita o casele cu acoperiș de paie), către localitatea Lazuri de Beiuși, Totoreni, Rieni, Mierag (pentru a vedea bisericile de lemn); localitatea Delani (pentru a vedea satul cu icoane); Platoul Runcuri (pentru a vedea casele țărănești - pridvorul). Prin această ieşire cu copiii ne dorim să simțim și să vedem mult mai clar apartenența noastră la acest Axis mundi, un „Ars vivendi”, o altă metodă de a înțelege și „învăța” societatea, de a vedea trecutul, de a pricepe interdependențele socio-umane, etice sau de alta natura, accentul punându-se pe relația dintre spațiul rural încărcat cu forme, semne și simboluri și factorul uman. În urma finalizării activității de documentare, de realizare în cadrul școlilor a compozițiilor plastice, de expunere a lor pentru publicul larg într-un spațiu muzeal, spre încântarea elevilor care vor avea posibilitatea de a simți emoția de a-și vedea lucrările expuse într-un un flux energetic antagonic, care va uni vechiul cu noul, trecutul cu viitorul, tradiția cu modernismul, se va realiza și un auxiliar curricular în format digital și editat sub atenta îndrumare a profesorilor implicaţi în proiect. Materialul va cuprinde informații și imagini pe care le considerăm utile şi necesare tuturor, în special elevilor, reliefând prin acest demers ideea naturală de transmitere a ceva valoros de la o generație la alta. Ne dorim a fi o forță tânără cu viziuni și metode de abordare nuanțate, mai îndrăznețe, care să asigure durabilitatea eforturilor depuse în încercarea de a proteja, promova și cunoaște obiectivele de patrimoniu. Echipa noastră cuprinde diverse caractere și personalități, ale căror pasiuni, afinități și viziuni se dovedesc a fi ieșite din comun, capabile și dornice să conlucreze pentru a genera un produs extraordinar din punct de vedere stilistic, compozițional și calitativ. Colegii de la școală, care nu sunt implicați direct, vor fi încurajați și motivați să lucreze alături de echipa de proiect sau individual pe teme asemănătoare, astfel preluând tonul dat de ceilalți și în final vor menține inerția proiectului. De asemenea, elevii implicați direct își vor împărtăși experiențele și abilitățile practice deprinse pe durata proiectului cu colegii lor mai mici sau mai mari. Posibilitățile de acțiuni variază enorm, fiind necesară doar imaginația. Admirația față de cultură, respectul față de obiectivele de patrimoniu, grija pentru frumos și vechi și dragostea de plai natal ne-a împins spre a porni acest eveniment cu reacție în lanț, o manifestare a spiritului nostru. Partenerul nostru pe plan mediatic, „LOGO Paper”, revista școlară a Colegiului Național ”Onisifor Ghibu” Oradea - ne va asigura un loc în „lumina reflectoarelor” oricând vom avea articole legate de activitatea proiectului. Această promovare este una foarte importantă, deoarece platforma digitală a LOGO Paper este citită lunar de zeci de mii de elevi, profesori și alte persoane din toată țara. Un cuvânt spus pe această platformă are un ecou uriaș, fiind desemnată cea mai bună revistă școlară a elevilor, făcută de elevi, din România. Proiectul nostru are o pagină specială pe platforma socială Facebook unde vom posta, orice mișcare din cadrul proiectului. Când ne vom atinge obiectivele, adică realizarea albumului și a circuitelor turistice, proiectul nostru va continua „mocnit” prin acordarea de atenție temei, în continuare, prin expoziții plastice în incinta școlilor noastre, articole în revista școlii LOGO Paper, Ovidan, activități tematice. De asemenea, partenerii de proiect vor ține vie campania de promovare a proiectului. Noi dorim implicarea unui număr cât mai mare de persoane, în special tineri, dar vom alege grupele de documentare pe teren în idea mobilității, eficienței și priceperii. Oricine dorește să ni se alăture, este primit cu brațele deschise și gânduri bune, iar noi suntem dornici să împărtășim cunoștințele și experiența noastră cu cine crede că sunt utile și frumoase.


 • Obiectiv susținători

  10


 • Estimare contribuție medie

  500 Lei

1 ambasador

SC CRIBOSER SRL


SUSTIN TRADITIA SATULUI ROMANESC

5 susținători
Susținător Sumă
1 Anonim 100 Lei
2 Anonim 100 Lei
3 Asociatia Parintilor Adoptivi 500 Lei
4 Asociația de părinți Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Raluca 1 500 Lei
5 SC CRIBOSER SRL - 1 000 Lei

Spune și altora despre acest eveniment