Ghidul de finanțare și calendar Swimathon

1. Cine poate înscrie un proiect la Swimathon Oradea?

 • Organizațiile non-profit care își desfășoară activitatea în Bihor: asociații de părinți, asociații de proprietari, asociații ale elevilor, asociații profesionale, fundații, etc.;
 • Grupuri de inițiativă - în această situație grupul va trebui să identifice un ONG, ținând cont de faptul că dacă proiectul înscris va fi admis și va obține fonduri prin Swimathon Oradea, ONG-ul va administra întreaga activitate;
 • Persoane fizice - doar dacă înscriu un caz medical.


2. Cine NU poate înscrie un proiect?

 • Organizațiile care realizează activități de natură politică și / sau sunt afiliate politic; 
 • Cei care au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;
 • Cei care propun activități ce au în vedere generarea de profit;
 • Cei care au fost condamnați penal sau civil și se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției;
 • Cei care realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe  considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau care aparțin uneia sau mai multor categorii sociale sau economice.


3. Condiții obligatorii de admisibilitate 

Pot înscrie un proiect ONG-urile, grupurile de inițiativă sau persoanele fizice care respectă următoarele condiții:

 • Derulează o campanie de strângere de fonduri pentru Swimathon Oradea și își asumă cu obținerea a minim 5.000 Lei până la data de 12.05.2024;
 • Au o echipă de coordonare formată din minim 2 persoane - coordonator proiect și responsabil comunicare;
 • Atrag minim 1 ambasador care să-i ajute să obțină fonduri pentru proiectul/cauza înscrisă. (ambasadorul poate fi o persoană cunoscută sau un individ care are capacitatea de a mobiliza oamenii să doneze). Ambasadorul își asumă strângerea de minim 1.500 de lei pentru cauza pe care o promovează;
 • Formează o echipă de înotători alcătuită din 6 persoane. Aceste persoane pot fi membri ai echipei de proiect, prieteni care cred în proiectul înscris, voluntari ai organizației, personalități, membri de familie sau orice alte persoane care vor promova proiectul înainte de ziua evenimentului cu scopul de a strânge fondurile dorite
 • Strâng fonduri pentru activități care vor fi realizate în perioada 2024-2025;
 • Îndeplinirea cerințelor din Ghidul de Comunicare (primit odată ce proiectul a fost admis);
 • Participarea la consultările realizate de Fundația Comunitară Oradea a coordonatorului de proiect și a responsabilului de comunicare. Minim 2 consultări  înainte de termenul de înscriere a proiectelor. Participarea la toate cele 3 consultări după admiterea proiectului înscris. 


4. Condiții post înscriere: 

 • Echipa Fundației Comunitare Oradea va realiza consultări specifice cu echipele de proiect admise pentru a obține fonduri prin Swimathon Oradea. Acestea vor avea în vedere comunicarea, fundraising-ul și organizarea propriu-zisă a Swimathon Oradea. Participarea a minim 1 persoană este obligatorie. Întâlnirile vor avea loc fizic, la sediul Fundației Comunitare Oradea, sau online.
 • Menținerea legăturii săptămânale cu un membru al echipei FCO. Această comunicare va avea loc telefonic, 1 dată pe săptămână. Scopul acesteia este să răspundă la întrebări, să ofere sfaturi și direcții pentru obținerea fondurilor dorite. 


5. Calendar Swimathon 2024

08.03.2024

Lansare apel de proiecte pentru Swimathon 

08.03.2024 - 31.03.2024

Înscrierea proiectelor și participarea la sesiunile de consultare organizate de FCO.


13.03.2024, ora 15-16

Este ideea mea eligibilă pentru a o înscrie la Swimathon? Q&A

14.03.2024, ora 15-16 

Este ideea mea eligibilă pentru a o înscrie la Swimathon? Q&A

18 - 29.03.2024

Sesiuni de feedback individual (30 min. cu fiecare aplicant)

01 - 03.04.2024

Selecția proiectelor înscrise de către echipa FCO

05.04.2024

Anunțarea proiectelor participante la Swimathon 2024

05.04-05.06.2024

Înscriere înotători

05.04-15.06.2024

Înscriere ambasadori

05.04-15.07.2024

Înscriere susținători

aprilie 2024

Sesiune de lucru comună pentru echipele de proiecte: fundraising

aprilie 2024

Sesiune de lucru comună pentru echipele de proiecte: comunicare

aprilie 2024

Sesiune de lucru comună pentru echipele de proiecte: mobilizarea comunității de susținători

06.04.2024 - 12.05.2024

Monitorizarea campaniei de strângere de fonduri și sesiuni de lucru 1 la 1 cu echipele de coordonare a proiectelor

12.05.2024

Termen limită pentru îndeplinirea obiectivului minim de strângere de fonduri (5000 lei)

13-14.05.2024

Preselecția proiectelor și descalificarea celor care nu au reușit îndeplinirea obiectivului minim de strângere de fonduri

13.05 -14.06. 2024

Continuarea campaniei de strângere de fonduri de către proiecte

13.05 -14.06. 2024

Monitorizarea campaniei de strângere de fonduri și sesiuni de lucru 1 la 1 cu echipele de coordonare a proiectelor

15 iunie 2024, ora 9-14

Swimathon Oradea 2024 - Eveniment de înot la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”

iunie 2024

Sesiune de lucru comună pentru echipele de proiecte: fundraising post eveniment

15 iunie -15 iulie 2024

Campanie de strângere de fonduri post-eveniment

16 - 31 iulie 2024

Semnarea contractelor de finanțare

august 2024 - iunie 2025

Implementarea proiectelor 

15-30 Iunie 2025

Raportare finală

Fundația Comunitară Oradea își rezervă dreptul de a descalifica un proiect din cadrul campaniei de strângere de fonduri Swimathon Oradea. Această decizie presupune nerespectarea de către echipa de proiect a regulamentului Swimathon Oradea sau a condițiilor minime de admisibilitate impuse. 


Întrebări legate de Ghidul Aplicantului pot fi adresate aici:

Teodora Albiter, director programe

Email: teodora@fundatiacomunitaraoradea.ro 

Telefon: 0743.899.901.Spune și altora despre acest eveniment